Author Archives: f

Lic-rum 97 ledigt omgående

Lic-rum 97, med fönster mot Arkaparken, har sagts upp och är tillgänglig för inflyttning omgående. Hyran är 3 448 kr/mån.
Ungefärlig planlösning:  Lic-rum 58

Intyg på aktiva studier skall visas upp vid kontraktskrivning. Ansökan görs på särskild blankett som finnes på www.studenthemmetarken.se. Ansökan ska vara föreståndaren tillhanda senast den 14 december kl. 19.00.

// F

Lic-rum 58 ledigt fr.o.m. 1 augusti 2018

Lic-rum 58, med fönster mot Sturegården, har sagts upp och är tillgänglig för inflyttning den 1 augusti. Hyran är 3 448 kr/mån.
Planlösning:  Lic-rum 58

Intyg på aktiva studier skall visas upp vid kontraktskrivning. Ansökan görs på särskild blankett som finnes på www.studenthemmetarken.se. Ansökan ska vara föreståndaren tillhanda senast den 15 juni kl. 19.00.

// F

Lägenhet III ledig fr.o.m. 2 maj 2018

Lägenhet III, med fönster mot Sturegården, har sagts upp och är tillgänglig för inflyttning den 2 maj. Hyran är 6 452 kr/mån.
Planlösning: Lgh III B1103_2D 

Intyg på aktiva studier skall visas upp vid kontraktskrivning. Ansökan görs på särskild blankett som finnes på www.studenthemmetarken.se. Ansökan ska vara föreståndaren tillhanda senast den 26 mars kl. 19.00.

// F

 

Licrum 28 ledigt från 1 mars 2018

Licrum 28 med fönster mot Sturegården, har sagts upp och är tillgängligt för inflytt 1 mars 2018. Hyran är 3 448 kr/mån, augusti-maj.
Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast 23 januari 2018.

Välkommen på 60-årsjubileum!

Välkommen på öppet hus den 11 november 2017 kl. 15-20!

I år är det 60 år sedan Nykterhetsvännernas studenthems nuvarande byggnad, nya Arken, invigdes. Därför bjuder Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem och Hemitkåren in alla tidigare hemiter och hemäter, och alla andra intresserade, till ett öppet hus med bland annat visning av huset, kulturinslag, möjlighet att ta del av historiskt material, fikaservering (till självkostnadspris) och, naturligtvis, tillfälle att träffa gamla vänner.

Arken har betytt oerhört mycket, både för de enskilda personer som har bott där och för nykterhetsrörelsen i stort. Visst längtar du tillbaka när du tänker på fester, söndagsfik och allt annat som hänt i huset? Ingen formell anmälan krävs.

Det finns en inbudan även på facebook:  https://www.facebook.com/events/206949866510698/

Lic-rum 7, 10 och 48 lediga för inflytt 1 augusti 2017

Licrum 7 , 10 och 48, alla med fönster mot Sturegården, har sagts upp och är tillgängliga för inflytt 1 augusti 2017. Hyran är 3 380 kr/mån, augusti-maj.
Planritning finns: Lic 7 A1003_2D

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast 13 juni 2017.

Lägenhet I ledig fr.o.m 1 augusti 2017

Lägenhet I har sagts upp. Inflyttningsdatum är den 1 augusti 2017.
Lägenheten har två rum och kök med fönster ut mot Sturegården.
Hyran är 6239kr/mån.
Planritning finns: Lgh I B1002_2D

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 13 juni 2017.

Lic rum 11 ledigt fr.o.m. 1 februari 2017

Lic 11 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 2 januari, men med möjlighet till tidigare inflytt.

Hyran är 3 380kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 4 januari.

Lgh VIII ledig fr.o.m. 1 januari 2017

Lägenhet VIII har sagts upp. Inflyttningsdatum är den 1 januari.
Lägenheten har 3 rum och kök samt balkong mot parken. Hyran är 6 232 kr.

Ansökan skall vara föreståndaren till handa senast den 22 november.

Lic 28, 47 och 68 lediga fr.o.m. den 1 augusti

Licrum nummer 28, 47 och 68 har alla sagts upp och är tillgängliga för inflytt från och med den 1 augusti 2016. Hyran är 3 330 kr för samtliga rum. Det går jättebra att söka alla rum med en blankett. Har du redan sökt licrum utan närmare specifikation räknas din ansökan som en ansökan till även dessa rum (förutsatt att den ankom för max sex månader sedan och fortfarande är giltig).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 20:e juni. Ni som ansökt om lic 37 kommer automatiskt att räknas som sökande till lic 7 om ni inte säger annorlunda (men självklart finns möjlighet att tacka nej!).