Lgh 99-100 Ledig

Dubblett 99-100 har sagts upp och är ledig fr o m den 1:a maj. Hyran är 5 222 kr/månad (men som för de andra lägenheterna är juni-juli inte hyresfria). El ingår inte, precis som för övriga lägenheter.

Ansökan ska vara förestånderiet tillhanda senast den 7:e februari.

// F