Hemitkåren

Alla boende på Arken kallas hemiter och är medlemmar i hyresgästföreningen Hemitkåren. Det är en mycket aktiv boendeförening, som genom fester och andra aktiviteter bidrar till sammanhållningen mellan hemiterna. Mer information om NVS Hemitkår hittar du på fingal.nu.

HemIT/Hemitkårens IT-kommitté

Föreningen HemIT har byggt och förvaltade Arkens datornätverk fram tills den lades ner 2012. Ansvaret för husets ntäverk och IT-utrustning är nu överflyttat dels på stiftelsen som driver det övriga huset, dels på ett IT-kommitté inom Hemitkåren.

Medlemsavgift

Hemitkårens medlemsavgift betalas för boende i korridor och licrum genom hyresavierna och med en separat faktura till lägenheterna. För närvarande är hemitkårsavgiften 80 kronor per termin och person.

För frågor som inte rör Hemitkåren, t ex om bostad, kontakta Johannes Ferner.

Arkens Aktivitetsförening

Arkens Aktivitetsförening (AAF) är en förening vars syfte är att ordna aktiviteter för dem som bor på Arken. I föreningens regi ordnas kulturella evenemang, friluftsutflykter, motionsaktiviteter och dylikt för alla hemiter.

Arbetsgruppen

Kärnan i föreningen är en arbetsgrupp som hjälper till med de praktiska detaljerna. 

  •  

Aktiviteterna som ordnas är öppna för alla, men den som stödjer föreningens idé kan bli medlem genom att betala in en symbolisk medlemsavgift på för närvarande 10 kr/termin till någon i arbetsgruppen.

Låna

Av AAF kan du låna:

  • Fotbollar, volleyboll och basketboll
  • Pingisracket och boll
  • Krocketspel, boulespel och kubb
  • Boulespel
  • Brännbollsträ och tennisbollar
  • Frisbee
  • Grill
  • m.m.

Dessa saker finns i AAFs skåp i tvättstugan. För att få låna nyckel, kontakta någon av “nyckelpersonerna” i arbetsgruppen.

Innebandy och Topzboll

Torsdagar kl. 20-21 under terminstid spelar vi innebandy i Tiundaskolans gymnastiksal. Ibland spelar vi topzboll istället. Se anslag på Arkens anslagstavlor, och gå med på AAF:s maillista för att få veta vad som händer!

Kom gärna med förslag på aktiviteter till någon i arbetsgruppen eller lämna förslag i AAFs brevlåda (bottenvåningen, B-uppgången).