Allmänt

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Sara Björck, med hjälp av den biträdande föreståndaren Ershad Hakimi

Kontorstid

Onsdagar kl. 19.00-20.00 (F-tid)
(ej juni-augusti samt röda dagar)

F-kontoret finner du längst upp i B-uppgången.

Styrelsen

Nykterhetsvännernas Studenthem i Uppsala är en stiftelse som förvaltas av en styrelse. Styrelsen har sammanträden fem gånger per år och beslutar om långsiktiga frågor för stiftelsen. Styrelsens ordförande är Elisabeth Narup. Kontakt till stiftelsens ordförande förmedlas via föreståndaren.