Allmänt

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Even Landrö, med hjälp av den biträdande föreståndaren Robert Spjern.

Kontorstid

Måndagar kl. 19.00-20.00 (F-tid)
(ej juni-augusti samt röda dagar)

F-kontoret finner du längst upp i B-uppgången.

Styrelsens Ordförande

Elisabeth Narup
lisa.narup@gmail.com

Styrelsen

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Even Landrö. Stiftelsen styrs dock av en styrelse, ledd av ordföranden Elisabeth Narup. Söker du kontakt med styrelsen, ta kontakt förestånderiet så hjälper dom dig.

 • Even Landrö föreståndare
 • Annika Israelsson suppleant
 • Jobjörn Folkesson suppleant
 • Martin Kalling suppleant, Biträdande Qurator (utsedd av hemitkåren)
 • Anja Karinsdotter suppleant (utsedd av Uppsala kommun)
 • Jonathan Spånberger suppleant, (utsedd av hemitkåren)
 • Robert Spjern suppleant, biträdande föreståndare
 • Elisabeth Narup ordförande
 • Magnus Andersson vice ordförande
 • Mikaela Bexar sekreterare
 • Gunnar Sverredal
 • Anja Rautenberg
 • Johannes Ferner Qurator (utsedd av hemitkåren)
 • x (utsedd av hemitkåren)