Allmänt

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Even Landrö, med hjälp av den biträdande föreståndaren Albin Stjerna.

Kontorstid

Måndagar kl. 19.00-20.00 (F-tid)
(ej juni-augusti samt röda dagar)

F-kontoret finner du längst upp i B-uppgången.

Styrelsens Ordförande

Elisabeth Narup
lisa.narup@gmail.com

Styrelsen

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Albin Stjerna. Stiftelsen styrs dock av en styrelse, ledd av ordföranden Elisabeth Narup. Söker du kontakt med styrelsen, ta kontakt med Elisabeth eller förestånderiet.

 • Even Landrö föreståndare
 • Annika Israelsson suppleant
 • Jobjörn Folkesson suppleant
 • Martin Kalling suppleant, Biträdande Qurator (utsedd av hemitkåren)
 • Anja Karinsdotter suppleant (utsedd av Uppsala kommun)
 • Sanna Sundvall suppleant, (utsedd av hemitkåren)
 • Albin Stjerna suppleant, biträdande föreståndare
 • Elisabeth Narup ordförande
 • Magnus Andersson vice ordförande
 • Mikaela Bexar sekreterare
 • Gunnar Sverredal ?
 • Anja Rautenberg ?
 • Hans Olsson (utsedd av Uppsala kommun)
 • Johannes Ferner Qurator (utsedd av hemitkåren)
 • Hampus Söderström (utsedd av hemitkåren)