Styrelsen

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Albin Stjerna. Stiftelsen styrs dock av en styrelse, ledd av ordföranden Elisabeth Narup. Söker du kontakt med styrelsen, ta kontakt med Elisabeth eller förestånderiet.

Styrelsens ordförande

Elisabeth Narup

lisa.narup@gmail.com

Styrelsen

2013-06-22.

 • Elisabeth Narup, ordförande
 • Kerstin Kokk, vice ordförande
 • Mikaela Bexar, sekreterare
 • Gunnar Sverredal
 • Magnus Andersson
 • Aynur Beydogan (utsedd av Uppsala kommun)
 • Emma Laursen, Q (utsedd av Hemitkåren)
 • Helena Tellberg (utsedd av Hemitkåren)
 • Albin Stjerna, föreståndare
 • Anders Gabrielsson, suppleant
 • Gustav Nestor, suppleant
 • Kathrine Laurell, suppleant (utsedd av Uppsala kommun)
 • Frida Andersson, suppleant, BiQ (utsedd av Hemitkåren)
 • Anders Rydeker, suppleant (utsedd av Hemitkåren)
 • Linus Perlerot, biträdande föreståndare, suppleant