Lägenhet III ledig fr.o.m. 2 maj 2018

Lägenhet III, med fönster mot Sturegården, har sagts upp och är tillgänglig för inflyttning den 2 maj. Hyran är 6 452 kr/mån.
Planlösning: Lgh III B1103_2D 

Intyg på aktiva studier skall visas upp vid kontraktskrivning. Ansökan görs på särskild blankett som finnes på www.studenthemmetarken.se. Ansökan ska vara föreståndaren tillhanda senast den 26 mars kl. 19.00.

// F