Lic-rum 58 ledigt fr.o.m. 1 augusti 2018

Lic-rum 58, med fönster mot Sturegården, har sagts upp och är tillgänglig för inflyttning den 1 augusti. Hyran är 3 448 kr/mån.
Planlösning:  Lic-rum 58

Intyg på aktiva studier skall visas upp vid kontraktskrivning. Ansökan görs på särskild blankett som finnes på www.studenthemmetarken.se. Ansökan ska vara föreståndaren tillhanda senast den 15 juni kl. 19.00.

// F