Licrum 28 ledigt från 1 mars 2018

Licrum 28 med fönster mot Sturegården, har sagts upp och är tillgängligt för inflytt 1 mars 2018. Hyran är 3 448 kr/mån, augusti-maj.
Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast 23 januari 2018.