Lic-rum 7, 10 och 48 lediga för inflytt 1 augusti 2017

Licrum 7 , 10 och 48, alla med fönster mot Sturegården, har sagts upp och är tillgängliga för inflytt 1 augusti 2017. Hyran är 3 380 kr/mån, augusti-maj.
Planritning finns: Lic 7 A1003_2D

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast 13 juni 2017.