Riktlinjer för andrahandsuthyrning

För Nykterhetsvännernas studenthem gäller följande riktlinjer för andrahandsuthyrning av rum och licrum:

Andrahandsuthyrning medges under en begränsad tid efter skriftlig ansökan:

  • vid studier eller praktik på annan ort och hyresgästen sedan avser att fortsätta studierna i Uppsala. Kopia på handling som styrker att hyresgästen ska studera eller praktisera på annan ort skall lämnas in tillsammans med den skriftliga ansökan.
  • vid militärtjänst om hyresgästen avser att fortsätta studierna efter utförd tjänst.
  • vid tjänst i ädelt humant syfte (såsom FN-tjänst, tjänst för Läkare utan gränser och dylikt) om hyresgästen avser att fortsätta studierna efter utförd tjänst. Detta prövas alltid av stiftelsens ordförande, stiftelsens sekreterare, hemitkårens Q och föreståndaren (F).

Andrahandsuthyrning kan även medges under uppsägningstiden (2 månader) om det inte är till olägenhet för stiftelsen (t ex om det inte går att få en ny hyresgäst snabbt).

Vid andrahandsuthyrning gäller att:

  • andrahandshyresgästen bör vara studerande vid universitet, högskola eller annan utbildningsanstalt för vuxenstuderande. Stiftelsen ser gärna att andrahandshyresgästen är organiserad nykterist eller nykterist. (Andrahandshyresgästen skriver på ett eget kontrakt och förbinder sig alltså att respektera och följa husets krav och regler i enlighet med detta.)
  • andrahandsuthyrning medges i normala fall under en begränsad tid på sex månader. I särskilda fall kan andrahandsuthyrning medges under längre tid. Om tiden för andrahandsuthyrningen understiger ett år fattas beslut i dessa fall av F efter samråd med Q, och om tiden överstiger ett år fattas beslut av stiftelsens ordförande, stiftelsens sekreterare, Q och F.
  • sociala skäl prövas av stiftelsens ordförande, stiftelsens sekreterare, Q och F.