Lic rum 11 ledigt fr.o.m. 1 februari 2017

Lic 11 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 2 januari, men med möjlighet till tidigare inflytt.

Hyran är 3 380kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 4 januari.