Lic 28, 47 och 68 lediga fr.o.m. den 1 augusti

Licrum nummer 28, 47 och 68 har alla sagts upp och är tillgängliga för inflytt från och med den 1 augusti 2016. Hyran är 3 330 kr för samtliga rum. Det går jättebra att söka alla rum med en blankett. Har du redan sökt licrum utan närmare specifikation räknas din ansökan som en ansökan till även dessa rum (förutsatt att den ankom för max sex månader sedan och fortfarande är giltig).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 20:e juni. Ni som ansökt om lic 37 kommer automatiskt att räknas som sökande till lic 7 om ni inte säger annorlunda (men självklart finns möjlighet att tacka nej!).