Lgh IX ledig fr.o.m. den 1 juli

Lägenhet IX (plan 4, 3 rum och kök, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 juli.

Hyran var 2015 5 998kr/12 månader (men jag har inte fått en siffra på hyran för 2016 ännu).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 25:e april 2016.