Lgh V ledig fr.o.m. den 1 mars

Lägenhet V (plan 3, mot fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 mars.

Hyran var 2015 5767 kr/12 månader (men jag har inte fått en siffra på hyran för 2016 ännu).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 11:e januari 2016.