Lic 7 ledigt fr.o.m. den 1 januari

Lic 7 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 januari, men med möjlighet till tidigare inflytt.

Hyran är 3 170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 29:e november. Ni som ansökt om lic 37 kommer automatiskt att räknas som sökande till lic 7 om ni inte säger annorlunda (men självklart finns möjlighet att tacka nej!).