Lägenhet X ledig fr.o.m. den 1 december, lic 37 eventuellt det också

Husets största lägenhet, etagelägenhet X, har sagts upp och är tillgänglig för inflyttning fr.o.m. den 1 december. Hyran är 8 401 kr. Vi tror också att lic 37 kommer att bli ledigt, även det i sådana fall fr.o.m. den 1 december. Hyran för det är 3 170 kr. Om det visar sig att lic 37 inte blir ledigt så kan ansökan ändras till att gälla nästa lediga licrum inom sex månader.

Observera att lgh X är den enda lägenheten i huset som kan sökas av tre personer tillsammans!

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 4:e november.