Ny e-postadress, kom ihåg att vitlista oss i spamlistan!

Vi har sedan flytten till den nya domänen numera e-postadressen f@studenthemmetarken.se, men mail till vår gamla adress kommer att fortsätta gå fram åtminstone ett tag till.

Eftersom vi främst använder mail för att lysa ut korridorsrum är det jätteviktigt att du som är intresserad av rum hos oss dels läser den mail du skrivit i din ansökan, dels faktiskt kan ta emot mail från oss. Under den här höstens utlysningar har fler än en mottagare haft problem med mail som fastnat i Outlooks/Hotmails spamfilter. Lägg därför gärna till vår adress i Outlooks vitlista/dina kontakter så att du är säker på att våra mail inte fastnar i spamfiltret.

Det är också jätteviktigt att skriva sin e-postadress läsbart på sin ansökan, särskilt om den innehåller punkter, understreck, bindestreck och liknande som är lätta att feltolka.