Lic 27 och 37 lediga fr.o.m. den 1 september

Lic 27 (utanför 1:5 med utsikt mot parken) och 37 (samma plan och sida, men i B-trapphuset) har sagts upp och är lediga fr.o.m. den 1 september. Skriv gärna om du särskilt föredrar något av rummen över det andra!

Hyran är 3170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 3:e augusti

.