Lic 10 ledigt fr.o.m. den 1 augusti

Lic 10 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 augusti.

Observera att lic 10, liksom de andra rummen på fredsgatan, har en något annorlunda planlösning än övriga licrum, vilket även inkluderar samma typ av vikväggsdusch i korridorsrummen.

Hyran är 3170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 10:e juni.