Lägenhet VIII ledig fr.o.m. den 1 juli

Lägenhet VIII (fönster mot Arkaparken) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 juli.

Hyran är 5998 kr/12 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 31:a maj.