Lic 7 ledigt fr.o.m. den 1 juni

Lic 7 (bottenvåningen, fönster mot baksidan av  huset) har sagts upp och är ledig t fr.o.m. den 1 maj.

Hyran är 3170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 18:e maj.