Lägenhet II ledig

Lägenhet II (bottenvåningen, fönster mot Arkaparken) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 maj.

Hyran är 5916 kr/12 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 20:e mars.