Lgh V och lic 10 lediga

Lägenhet V (plan 3, mot fönster mot Sturegården) och lic 10 på Fredsgatan (mitt emot Verandan) har sagts upp och är lediga fr.o.m. den 1 januari (V) respektive den 1 februari (lic 10). För lic 10 finns ev. möjlighet till tidigare inflyttning redan i mitten/slutet av januari.

Hyran är 5767 kr/12 månader (lgh V) respektive 3048 kr/10 månader (lic 10).

Ansökan för båda skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 26:e november 2014.