Lic 97 ledigt från 1 november

Lic 97  har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 november. Hyran är 3 048 kr per månad och juni-juli är hyresfria.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 16 oktober.