Lic 11 ledigt fr.o.m. den 1 september

Lic 11 (bottenplan med utsikt mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 augusti. Hyran är 3 048 kr per månad och juni-juli är hyresfria.

Till skillnad från de andra licrummen är rummen på bottenplan (inklusive detta rum) utrustat med en vikväggsdusch likadan som de i korridorsrummen.  Se planritningen för detaljer!

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 1 augusti.