Licrum 28 ledigt fr.o.m. den 1 augusti

Lic 28 (plan 1A med utsikt mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 augusti. Hyran är 3 048 kr per månad och juni-juli är hyresfria.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 13 juni.