Lic 27 ledigt fr.o.m. den 1 april

Lic 27 (utsikt mot parken) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 april.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 20 februari.