Lic-rum 9, 11 och 68 lediga fr.o.m den 1 september

Lic-rummen 9, 11 (båda två på Fredsgatan, bottenvåningen) och 68 (plan 3, fönster mot baksidan) har sagts upp och är lediga fr o m 1 september.

Planskisser finns: lic 68lic 11lic 9.

Ansökan ska vara förestånderiet tillhanda senast tisdagen den 16 juli.

Eftersom det är tre rum som är lediga från och med samma dag går det att ansöka om alla tre rummen på samma blankett. Skriv rumsnummer i den ordning ni föredrar dem; helst först!