Förlängd ansökningstid till lic 97

Med anledning av extremt få sökande har ansökningstiden för licrum 97 förlängts. Ansökningar ska vara förestånderiet tillhanda senast den 26:e februari.