Lic-rum 97 ledigt fr o m 1 mars

Lic-rum 97 har sagts upp. Inflyttningsdatum är den 1 mars.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 4 februari.