Lägenhet I ledig fr o m 1 januari eller tidigare

Lägenhet I (entréplan) har sagts upp. Inflyttningsdatum är den 1 januari, men inflyttning kan ske tidigare efter överenskommelse med nuvarande hyresgäst.

Planritning finns.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 5 november.