Lic-rum 38 och lägenhet IV lediga fr o m 1 oktober

Lic-rum 38 och lägenhet IV har sagts upp. Inflyttningsdatum är den 1 oktober.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 6 september.