Lägenhet III ledig

Lägenhet III (första våningen) är tillgänglig fr o m den 1 september.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 23 juli.