Lägenhet VII ledig

Lägenhet VII (tredje våningen) har sagts upp och är tillgänglig fr o m den 1 oktober. Efter överenskommelse med de nuvarande hyresgästerna kan inflyttning bli aktuellt redan från den 15 september.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 5 augusti.