Lic-rum 98

Lic-rum 98 blir ledigt fr o m början av juli (kanske inte från riktigt första). Då juli ändå är hyresfritt kan kontrakt tecknas med startdatum närsomhelst mellan att Elin flyttar ut i början av juli och 1 augusti. Ansökan skall vara F tillhanda senast den 15 maj.