Lysning av lic-rum 10

Lic-rum 10 har renoverats färdigt och lyses därför härmed, med inflyttning 1 februari eller tidigare enl. överenskommelse. Din ansökan skall vara F tillhanda senast den 18:00 den 17 januari.