Styrelsen

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Albin Stjerna. Stiftelsen styrs dock av en styrelse, ledd av ordföranden Elisabeth Narup. Söker du kontakt med styrelsen, ta kontakt med Elisabeth eller förestånderiet.

Styrelsens ordförande

Elisabeth Narup

lisa.narup@gmail.com

Styrelsen 2018-11-21

  • Elisabeth Narup, ordförande
  • Magnus Andersson, vice ordförande
  • Mikaela Bexar, sekreterare
  • Gunnar Sverredal
  • Anja Rautenberg
  • Hans Olsson (utsedd av Uppsala kommun)
  • Johannes Ferner, Q (utsedd av hemitkåren)
  • Hampus Söderström (utsedd av hemitkåren)
  • Even Landrö, föreståndare
  • Annika Israelsson, suppleant
  • Jobjörn Folkesson, suppleant
  • Martin Kalling, suppleant, BiQ (utsedd av hemitkåren
  • Anja Karinsdotter, suppleant (utsedd av Uppsala kommun)
  • Sanna Sundvall suppleant (utsedd av hemitkåren)
  • Albin Stjerna, suppleant, biträdande föreståndare