HemIT/Hemitkårens IT-kommitté

Föreningen HemIT har byggt och förvaltade Arkens datornätverk fram tills den lades ner 2012. Ansvaret för husets ntäverk och IT-utrustning är nu överflyttat dels på stiftelsen som driver det övriga huset, dels på ett IT-kommitté inom Hemitkåren.