Category Archives: Utlysningar

Lic 28, 47 och 68 lediga fr.o.m. den 1 augusti

Licrum nummer 28, 47 och 68 har alla sagts upp och är tillgängliga för inflytt från och med den 1 augusti 2016. Hyran är 3 330 kr för samtliga rum. Det går jättebra att söka alla rum med en blankett. Har du redan sökt licrum utan närmare specifikation räknas din ansökan som en ansökan till även dessa rum (förutsatt att den ankom för max sex månader sedan och fortfarande är giltig).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 20:e juni. Ni som ansökt om lic 37 kommer automatiskt att räknas som sökande till lic 7 om ni inte säger annorlunda (men självklart finns möjlighet att tacka nej!).

Lgh IX ledig fr.o.m. den 1 juli

Lägenhet IX (plan 4, 3 rum och kök, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 juli.

Hyran var 2015 5 998kr/12 månader (men jag har inte fått en siffra på hyran för 2016 ännu).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 25:e april 2016.

Lgh V ledig fr.o.m. den 1 mars

Lägenhet V (plan 3, mot fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 mars.

Hyran var 2015 5767 kr/12 månader (men jag har inte fått en siffra på hyran för 2016 ännu).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 11:e januari 2016.

Lic 7 ledigt fr.o.m. den 1 januari

Lic 7 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 januari, men med möjlighet till tidigare inflytt.

Hyran är 3 170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 29:e november. Ni som ansökt om lic 37 kommer automatiskt att räknas som sökande till lic 7 om ni inte säger annorlunda (men självklart finns möjlighet att tacka nej!).

Lägenhet X ledig fr.o.m. den 1 december, lic 37 eventuellt det också

Husets största lägenhet, etagelägenhet X, har sagts upp och är tillgänglig för inflyttning fr.o.m. den 1 december. Hyran är 8 401 kr. Vi tror också att lic 37 kommer att bli ledigt, även det i sådana fall fr.o.m. den 1 december. Hyran för det är 3 170 kr. Om det visar sig att lic 37 inte blir ledigt så kan ansökan ändras till att gälla nästa lediga licrum inom sex månader.

Observera att lgh X är den enda lägenheten i huset som kan sökas av tre personer tillsammans!

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 4:e november.

Lic 27 och 37 lediga fr.o.m. den 1 september

Lic 27 (utanför 1:5 med utsikt mot parken) och 37 (samma plan och sida, men i B-trapphuset) har sagts upp och är lediga fr.o.m. den 1 september. Skriv gärna om du särskilt föredrar något av rummen över det andra!

Hyran är 3170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 3:e augusti

.

Lic 10 ledigt fr.o.m. den 1 augusti

Lic 10 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 augusti.

Observera att lic 10, liksom de andra rummen på fredsgatan, har en något annorlunda planlösning än övriga licrum, vilket även inkluderar samma typ av vikväggsdusch i korridorsrummen.

Hyran är 3170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 10:e juni.

Lägenhet VIII ledig fr.o.m. den 1 juli

Lägenhet VIII (fönster mot Arkaparken) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 juli.

Hyran är 5998 kr/12 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 31:a maj.

Lic 7 ledigt fr.o.m. den 1 juni

Lic 7 (bottenvåningen, fönster mot baksidan av  huset) har sagts upp och är ledig t fr.o.m. den 1 maj.

Hyran är 3170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 18:e maj.

Lägenhet II ledig

Lägenhet II (bottenvåningen, fönster mot Arkaparken) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 maj.

Hyran är 5916 kr/12 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 20:e mars.