Ansökan

Ansökan om korridorrum

Lediga korridorrum tilldelas efter kötid. Det finns 3 olika köer, i följande prioritetsordning:

  1. Studerande som sedan minst ett år är löftesbunden medlem i nykterhetsorganisation
  2. Studerande som är nykterist, men ej medlem i nykterhetsorganisation (eller medlem sedan mindre än 1 år)
  3. Övriga studerande

Ansökningsblanketter för korridorrum finns för nedladdning eller kan hämtas utanför expeditionen. Ifylld blankett skickas till:

Nykterhetsvännernas Studenthem
Sturegatan 12B, 5 tr
753 14 Uppsala

Om du är organiserad nykterist: kom ihåg att skicka med kopia av medlemsbevis i nykterhetsorganisation!

Ansökan gäller i sex månader från den dag vi mottog den. För att behålla din plats i kön måste du förnya din ansökan per telefon, e-post eller brev. Du måste själv komma ihåg att uppdatera din ansökan, vi kommer inte att påminna dig!

Det ligger i ditt intresse att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig. Meddela oss därför om du flyttar, byter telefonnummer, eller byter e-postadress – annars riskerar du att mista din plats i kön eller gå miste om erbjudanden om rum. Se också till att läsa e-post som kommer till den adress du angivit i din ansökan!

Uppskattad kötid och tips vid ansökan

Eftersom NVS är ett litet studentboende så kan kötiden variera kraftigt. Generellt är det mycket lättare att få rum mitt i terminer, men det är å andra sidan inte heller säkert att det alls blir några rum lediga då.

För kö 1 (se ovan) är kötiden i terminsövergångarna just nu omkring 6 till 12 månader. Eftersom personer i kö 1 automatiskt har företräde före de i kö 2 så är det förhållandevis ovanligt att personer i kö 2 erbjuds rum. Det bästa sättet att öka sina chanser att till slut få ett rum är att gå med i en nykterhetsorganisation och (e)posta in ett intyg på medlemskap till oss. När man varit med i ett år kommer man att flyttas upp till kö 1, men behålla sin kötid och därför ha en mycket bättre position.

Ansökan om lic-rum & lägenhet

Lic-rum och lägenheter utlyses när de blir lediga, och tilldelas efter poäng. Ansökan lämnas in löpande, men behandlas först när ett lic-rum/en lägenhet blivit utlyst. Medlemsskap och förtroendeuppdrag inom nykterhetsrörelsen, boende på Arken, samt uppdrag inom Hemitkåren ger poäng.

För att få lägenhet eller lic-rum måste man i praktiken ha bott ett tag på huset eller vara aktiv och organiserad nykterist. Det kan vara idé att traggla sig igenom de av styrelsen fastställda officiella antagningsreglerna innan man fyller i ansökan.

Ansökningsblanketter för lic-rum/lägenhet finns för nedladdning eller att hämta utanför expeditionen. Ifylld blankett skickas till:

Nykterhetsvännernas Studenthem
Sturegatan 12B, 5 tr
753 14 Uppsala

Läs igenom poängreglerna noggrannt innan du fyller i ansökan! Felaktigt ifylld ansökan kan medföra att du får mindre poäng än du borde.

Det ligger i ditt intresse att vi har aktuella kontaktuppgifter till dig, meddela oss därför om du flyttar, byter telefonnummer, eller byter e-postadress – annars riskerar du att mista din plats i kön.

Så här går tillsättningen av lic-rum och lägenheter till

När en lägenhet eller ett lic-rum blivit ledigt anslås det på webbsidan, Facebook och på anslagstavlorna på Arken.

Normalt meddelas resultatet några dagar efter sista ansökningsdatum för lic-rum, och upp till en vecka efter för lägenheter, eftersom de även behandlas av representanter för stiftelsen och Hemitkåren.