Allmänt

Den dagliga förvaltningen av hemmet sköts av föreståndaren, Even Landrö, med hjälp av den biträdande föreståndaren Albin Stjerna.

Kontorstid

F-kontoret finner du längst upp i B-uppgången.

Måndagar kl. 19.00-20.00 (F-tid) (ej juni-augusti samt röda dagar)

Adress

Nykterhetsvännernas Studenthem
Sturegatan 12B, 5 tr
753 14 Uppsala

Telefon

0703 – 85 07 60

E-post

f@studenthemmetarken.se

background-image: url(“http://studenthemmetarken.se/wp-content/uploads/2010/10/haxpt_logga.gif”) no-repeat;
padding-left: 65px;