Lic 7 ledigt fr.o.m. den 1 januari

Lic 7 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 januari, men med möjlighet till tidigare inflytt.

Hyran är 3 170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 29:e november. Ni som ansökt om lic 37 kommer automatiskt att räknas som sökande till lic 7 om ni inte säger annorlunda (men självklart finns möjlighet att tacka nej!).

Lägenhet X ledig fr.o.m. den 1 december, lic 37 eventuellt det också

Husets största lägenhet, etagelägenhet X, har sagts upp och är tillgänglig för inflyttning fr.o.m. den 1 december. Hyran är 8 401 kr. Vi tror också att lic 37 kommer att bli ledigt, även det i sådana fall fr.o.m. den 1 december. Hyran för det är 3 170 kr. Om det visar sig att lic 37 inte blir ledigt så kan ansökan ändras till att gälla nästa lediga licrum inom sex månader.

Observera att lgh X är den enda lägenheten i huset som kan sökas av tre personer tillsammans!

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 4:e november.

Ny e-postadress, kom ihåg att vitlista oss i spamlistan!

Vi har sedan flytten till den nya domänen numera e-postadressen f@studenthemmetarken.se, men mail till vår gamla adress kommer att fortsätta gå fram åtminstone ett tag till.

Eftersom vi främst använder mail för att lysa ut korridorsrum är det jätteviktigt att du som är intresserad av rum hos oss dels läser den mail du skrivit i din ansökan, dels faktiskt kan ta emot mail från oss. Under den här höstens utlysningar har fler än en mottagare haft problem med mail som fastnat i Outlooks/Hotmails spamfilter. Lägg därför gärna till vår adress i Outlooks vitlista/dina kontakter så att du är säker på att våra mail inte fastnar i spamfiltret.

Det är också jätteviktigt att skriva sin e-postadress läsbart på sin ansökan, särskilt om den innehåller punkter, understreck, bindestreck och liknande som är lätta att feltolka.

Lic 27 och 37 lediga fr.o.m. den 1 september

Lic 27 (utanför 1:5 med utsikt mot parken) och 37 (samma plan och sida, men i B-trapphuset) har sagts upp och är lediga fr.o.m. den 1 september. Skriv gärna om du särskilt föredrar något av rummen över det andra!

Hyran är 3170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 3:e augusti

.

Lic 10 ledigt fr.o.m. den 1 augusti

Lic 10 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 augusti.

Observera att lic 10, liksom de andra rummen på fredsgatan, har en något annorlunda planlösning än övriga licrum, vilket även inkluderar samma typ av vikväggsdusch i korridorsrummen.

Hyran är 3170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 10:e juni.

Lägenhet VIII ledig fr.o.m. den 1 juli

Lägenhet VIII (fönster mot Arkaparken) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 juli.

Hyran är 5998 kr/12 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 31:a maj.

Lic 7 ledigt fr.o.m. den 1 juni

Lic 7 (bottenvåningen, fönster mot baksidan av  huset) har sagts upp och är ledig t fr.o.m. den 1 maj.

Hyran är 3170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 18:e maj.

Lägenhet II ledig

Lägenhet II (bottenvåningen, fönster mot Arkaparken) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 maj.

Hyran är 5916 kr/12 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 20:e mars.

Lgh II ersätter V

Lägenhet II (2 rum) kommer effektivt att bli ledig istället för lgh V p.g.a. flyttrockad. För att ge någon sorts rimlig chans att flytta in så kommer inflyttningsdagen att bli den 1 februari – men tidigare inflytt är möjligt om så önskas. Alla tidigare ansökningar till lgh V kommer att räknas som ansökningar till II.

Ansökan (alltså nya ansökningar eller ändringar i gamla) skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 22:a december 2014.

Lgh V och lic 10 lediga

Lägenhet V (plan 3, mot fönster mot Sturegården) och lic 10 på Fredsgatan (mitt emot Verandan) har sagts upp och är lediga fr.o.m. den 1 januari (V) respektive den 1 februari (lic 10). För lic 10 finns ev. möjlighet till tidigare inflyttning redan i mitten/slutet av januari.

Hyran är 5767 kr/12 månader (lgh V) respektive 3048 kr/10 månader (lic 10).

Ansökan för båda skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 26:e november 2014.