Lic-rum 7, 10 och 48 lediga för inflytt 1 augusti 2017

Licrum 7 , 10 och 48, alla med fönster mot Sturegården, har sagts upp och är tillgängliga för inflytt 1 augusti 2017. Hyran är 3 380 kr/mån, augusti-maj.
Planritning finns: Lic 7 A1003_2D

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast 13 juni 2017.

Lägenhet I ledig fr.o.m 1 augusti 2017

Lägenhet I har sagts upp. Inflyttningsdatum är den 1 augusti 2017.
Lägenheten har två rum och kök med fönster ut mot Sturegården.
Hyran är 6239kr/mån.
Planritning finns: Lgh I B1002_2D

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 13 juni 2017.

Lic rum 11 ledigt fr.o.m. 1 februari 2017

Lic 11 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 2 januari, men med möjlighet till tidigare inflytt.

Hyran är 3 380kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 4 januari.

Lgh VIII ledig fr.o.m. 1 januari 2017

Lägenhet VIII har sagts upp. Inflyttningsdatum är den 1 januari.
Lägenheten har 3 rum och kök samt balkong mot parken. Hyran är 6 232 kr.

Ansökan skall vara föreståndaren till handa senast den 22 november.

Lic 28, 47 och 68 lediga fr.o.m. den 1 augusti

Licrum nummer 28, 47 och 68 har alla sagts upp och är tillgängliga för inflytt från och med den 1 augusti 2016. Hyran är 3 330 kr för samtliga rum. Det går jättebra att söka alla rum med en blankett. Har du redan sökt licrum utan närmare specifikation räknas din ansökan som en ansökan till även dessa rum (förutsatt att den ankom för max sex månader sedan och fortfarande är giltig).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 20:e juni. Ni som ansökt om lic 37 kommer automatiskt att räknas som sökande till lic 7 om ni inte säger annorlunda (men självklart finns möjlighet att tacka nej!).

Vill du bli nya F?

Stiftelsen Nykterhetsvännernnas studenthem söker en ny föreståndare till Arken. Som föreståndare kommer du att vara stiftelsens händer och ögon på huset. Det är ditt ansvar att tillsätta rum, hälsa nya hyresgäster välkomna samt administrera och överse både den vardagliga skötseln av huset och mycket av det löpande underhållsarbetet. Du kommer också att arbetsleda en biträdande föreståndare och en städare.

Vi vill att du:

  • Är noggrann och systematisk i administrativt arbete

  • Har god förmåga att arbeta självständigt och att samtidigt prioritera mellan arbetsuppgifter, även när omständigheterna förändras löpande

  • Är bra på att kommunicera i tal och skrift, och har lätt att bemöta främmande personer

Tjänsten omfattar deltid (25 procent, närmare 10 timmar i veckan, fritt förlagd arbetstid).

Vi förutsätter att du är helnykterist samt i övrigt delar stiftelsens inställning till alkohol och andra droger. Erfarenheter inom byggteknik, fastighetsskötsel, o. dyl. är meriterande.

Ansökningshandlingar ska vara oss tillhanda senast den 11e juni. Det går förstås jättebra att ställa frågor till F via alla vanliga kontaktvägar, men ansökningshandlingar vill vi ha via e-post eller pappersbrev.

Lgh IX ledig fr.o.m. den 1 juli

Lägenhet IX (plan 4, 3 rum och kök, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 juli.

Hyran var 2015 5 998kr/12 månader (men jag har inte fått en siffra på hyran för 2016 ännu).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 25:e april 2016.

Lgh V ledig fr.o.m. den 1 mars

Lägenhet V (plan 3, mot fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledig fr.o.m. den 1 mars.

Hyran var 2015 5767 kr/12 månader (men jag har inte fått en siffra på hyran för 2016 ännu).

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 11:e januari 2016.

Lic 7 ledigt fr.o.m. den 1 januari

Lic 7 (bottenvåningen, fönster mot Sturegården) har sagts upp och är ledigt fr.o.m. den 1 januari, men med möjlighet till tidigare inflytt.

Hyran är 3 170 kr/10 månader.

Ansökan skall vara Föreståndaren tillhanda senast den 29:e november. Ni som ansökt om lic 37 kommer automatiskt att räknas som sökande till lic 7 om ni inte säger annorlunda (men självklart finns möjlighet att tacka nej!).

Lägenhet X ledig fr.o.m. den 1 december, lic 37 eventuellt det också

Husets största lägenhet, etagelägenhet X, har sagts upp och är tillgänglig för inflyttning fr.o.m. den 1 december. Hyran är 8 401 kr. Vi tror också att lic 37 kommer att bli ledigt, även det i sådana fall fr.o.m. den 1 december. Hyran för det är 3 170 kr. Om det visar sig att lic 37 inte blir ledigt så kan ansökan ändras till att gälla nästa lediga licrum inom sex månader.

Observera att lgh X är den enda lägenheten i huset som kan sökas av tre personer tillsammans!

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 4:e november.